ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร

     ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

ภัสสรนรี  (  Passornnaree  )  แปลว่า  นางผู้แสงสว่าง 

ภัสสรสินี  (  Passornsinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

ภัสสรลดา  (  Passornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภัสสรรพี  (  Passornrapee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ที่มีแสงสว่าง 

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

พิชญ์ภัสสร  (  Pichpassorn  ,  Pitpasson  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ , สีเลื่อมๆ

ดุจภัสสร  (  Dujpassorn  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  ,  คล้ายรัศมี 

สกาวภัสสร  (  Sakaopassorn  )  แปลว่า  ขาวสว่าง 

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ 

ภัสสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง

ภัสสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง 

ภัสสราวัลย์  (  Passarawal  ,  Passarawan  )  แปลว่า  เครือเถามีแสงสว่าง 

ภัสสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ณัฐภัสสร  (  Natpassorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 

ณัฏฐ์ภัสสร  (  Natpassorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 

รัฐภัสสร  (  Ratpassorn  )  แปลว่า  บ้านเมืองมีแสงสว่าง

สุภัสสร  (  Supassorn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม

ภัสสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

พงศ์ภัสสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง 

พงษ์ภัสสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง

รพีภัสสร์  (  Rapeepas  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ