ชื่อที่มีคำว่า อุ

        ชื่อที่มีคำว่า  อุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง

อุษากมล  (  Usakamol  )  แปลว่า  บัวยามเช้าตรู่ 

อุษาภัสร์  (  Usapas  )  แปลว่า  แสงสว่างยามเช้าตรู่

อุษาวดี  (  Usawadee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง 

อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  เพชรแสงเงินแสงทอง

อุษาลดา  (  Usalada  )  แปลว่า  เชื้อสายยามเช้าตรู่

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

อุไรทิพย์  (  Uraitip  ,  Uraithip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา 

อุไรภัสร์  (  Uraipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งทองคำ

อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ

อุทุมพร  (  Utumporn  )  แปลว่า  ต้นมะเดื่อ

อุมา  (  Uma  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ชื่อเสียง

อุมาภรณ์  (  Umaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

อุมาพร  (  Umaporn  )  แปลว่า  ชื่อเสียงนำสุขมาให้  ,  แสงสว่างนำสุขมาให้ 

อุษณีย์  (  Usanee  )  แปลว่า  มงกุฎ  ,  กรอบหน้า 

อุบลวรรณ  (  Ubolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

อุ้ม  (   Um  )  แปลว่า  โอบขึ้น 

เพ็ญอุษา  (  Penusa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงเงินแสงทอง 

พิมพ์อุษา  (  Pimusa  )  แปลว่า  รูปแสงเงินแสงทอง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อุดม  (  Udom  )  แปลว่า  เลิศ  ,  บริบูรณ์  ,  ยิ่ง 

อุดมพงศ์  (  Udompong  )  แปลว่า  บริบรูณ์ไปด้วยเชื้อสาย 

อุดมพงษ์  (  Udompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง  ,  บริบรูณ์ไปด้วยเชื้อสาย

อุดมพันธุ์  (  Udompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

อุดมเดช  (  Udomdech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ,  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง

อุดมรัตน์  (  Udomrat  )  แปลว่า  บริบรูณ์ไปด้วยเพชร

อุดมพร  (  Udomporn  )  แปลว่า  บริบรูณ์ไปด้วยสิ่งนำสุข

อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ข้างซ้าย  ,  ทิศเหนือ

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อุกฤษฎ์  (   Ukrit  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

อุบล  ( Ubol  )  แปลว่า  บัว 

อุฬาร  (  Ulan  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

อุ่น  (  Un  )  แปลว่า  ทำให้ร้อนขึ้น

อุ่นใจ  ( Unjai  )  แปลว่า  สบายใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์