ตั้งชื่อลูกหญิง ลูกชาย จากชื่อแม่

    ตั้งชื่อลูกหญิง ลูกชาย จากชื่อแม่ หรือ จากตัวอักษรในชื่อแม่

หรือ มีความหมายเหมือนหรือคล้ายชื่อแม่ 

  ชื่อแม่เป็นชื่อลูกหญิง  อาทิเช่น 

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  เป็น  กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  หรือ

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  หรือ  กันยาพัชร์  (  Kanyapach  ) 

จงกล  (  Jongkol  )  เป็น  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  หรือ  ทิพย์จงกล  (  Tipjongkol  ,  Thipjongkol  ) 

จริยา  (  Jariya  )  เป็น  จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  ,  หรือ  จริยาพรรณ  (  Jariyapan  ) 

จิตรา  (  Jittra  )  เป็น  จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  หรือ  จิตรามณี  (  Jittramanee  ) 

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  เป็น  จุฑานาฏ  (  Jutanat  ) 

ชนาภรณ์  (  Chanaporn  )  เป็น  ชนาพัชร์  (  Chanapach  )  ,  ชนามณี  (  Chanamanee  ) 

ดนุพรรณ  (  Danupan  )  เป็น  ดนุลดา  (  Danulada  )  หรือ  ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  ) 

ลักขณา  (  Lakkhana  )  เป็น  ลักขณาวัลย์  (  Lakkhanawal  ,  Lakkhanawan  )  หรือ 

ลักขณาภรณ์  (  Lakkhanaporn  )  หรือ  ลักขณาทิพย์  (  Lakkhanatip  ) 

ดนุชา  (  Danucha  )  เป็น  ดนุชาวรรณ  (  Danuchawan  )  หรือ  ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  ) 

ณัฏฐา  (  Natta  )  เป็น  ณัฏฐาทิพย์  (   Nattatip  )  หรือ  ณัฏฐารัตน์  (  Nattarat  ) 

ฐิติภรณ์  (  Titiporn  )  เป็น  ฐิติวลี  (  Titiwalee  )  หรือ  ฐิติวดี  (  Titiwadee  ) 

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  ,  Tipathip  )  เป็น  ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  หรือ  ทิพาพรรณ  (  Tipapan  ) 

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  เป็น  ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  หรือ  ทิชาพัชร์  (  Tichapach  ) 

ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  )  เป็น  ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  ) 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  เป็น  ธิดากานต์  (  Tidakan  ) 

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  เป็น  ประภัสสรา  (  Prapassara  ) 

วัลยา  (  Wanlaya  )  เป็น  วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  หรือ  วัลลี  (  Wanlee  ) 

โศภิต  (  Sopit  )  เป็น  โศภิตา  (  Sopita  )  หรือ  โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  หรือ 

โศภิตลดา  (  Sopitlada  ) 

  ชื่อแม่เป็นชื่อลูกชาย  อาทิเช่น 

กาญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กาญจน์  (  Kan  )

พจนี  (  Potjanee  )  เป็น  พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  หรือ  พจนา  (  Potjana  )  หรือ  สุพจน์  (  Supot  ) 

พิจิตรา  (  Pijittra  )  เป็น  พิจิตร  (  Pijit  )  หรือ  พิจิตรพงศ์  (  Pijitpong  )  หรือ  พิจิตรกุล  (  Pijitkul  )

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  เป็น  ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  หรือ  พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  ) 

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  เป็น  ภัสรพงศ์  (  Passarapong  ) 

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  เป็น  รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  หรือ  รพีภัสร์  (  Rapeepas  )

วัชรี  (  Watcharee  )  เป็น  วัชรินทร์  (  Watcharin  ) 

พัชรี  (  Patcharee  )  เป็น  พัชรินทร์  (  Patcharin  ) 

สุริยาภรณ์  (  Suriyaporn  )  แปลว่า  สุริยภัสร์  (  Suriyapas  )  ,  สุริยพงศ์  (  Suriyapong  ) 

อมรา  (  Amara  )  เป็น  อมร  (  Amorn  )  หรือ  อมรพงศ์  (  Amornpong  ) 

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  เป็น  อาภาพงศ์  (  Arpapong  ) 

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  เป็น  ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  หรือ  ณัฏฐกุล  (  Nattakul  )  หรือ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ