มีลูกผู้หญิงแต่อยากให้มีคำที่มีความหมายว่า แม่

     มีลูกผู้หญิง แต่อยากตั้งชื่อลูกให้มีคำที่มีความหมายว่า  แม่ 

อาทิเข่น  คำว่า  มาดา  แปลว่า  แม่ 

  ชื่อลูกผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น 

มาดาพันธ์ุ  (  Mada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่

มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ 

มาดากมล  (  Madakamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจแม่ 

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ 

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่

เนตรมาดา  (  Netmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วตาของแม่ 

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ 

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ 

มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่ 

มาตามณี  (  Matamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรพลอยของแม่ 

มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่ 

มาตาวัลย์  (  Matawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของแม่ 

มาตาลักษณ์  (  Matalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่ 

ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ 

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ 

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้แม่ 

ชนิกาพันธ์ุ  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ 

ชนิกาพรรณ  (   Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของแม่ 

ชนิกาพัณณ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามของแม่ 

ชนิกามณี  (  Chanikamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรพลอยของแม่ 

ชนิกาภัสร์  (  Chanikapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างของแม่ 

ชนิกาวัลย์  (  Chanikawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของแม่ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์