ชื่อที่เกี่ยวกับตะวัน จันทรา

     ชื่อที่เกี่ยวกับ ตะวัน จันทรา และมีคำว่า  ผู้เป็นที่รักนี้  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จันทรากานต์  (  Jantrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งดวงจันทร์ 

จันทรามณี  (  Jantramanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ , เพชรแห่งจันทรา

จันทรารัตน์  (  Jantrarat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  แก้วแห่งจันทรา

จันทราภรณ์  (  Jantraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งจันทร์

จันทราพร  (  Jantraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

พัชราจันทร์  (  Patcharajan  )  เพชรแห่งจันทรา 

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักแห่งจันทรา

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา

ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทรา

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ 

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทรา 

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับจันทรา

ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งจันทรา

ศศินามณี  (  Sasinamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งจันทรา 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา 

ศศิสุรีย์  (  Sasisuree  )  แปลว่า  ตะวันจันทรา  ,  จันทราตะวัน

สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน

สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน 

สุรีย์พรรณ  (  Sureepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

ลดาสุรีย์  (  Ladasuree  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

อาภาสุรีย์ (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน 

รวิกานต์  (  Rawikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน 

ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  ,  เครือเถาจันทร์ 

กานดามาส  (  Kandamas  )  แปลว่า  จันทราผู้เป็นที่รัก 

วัลยามาส  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งจันทรา

พิชญ์อาภา  (  Picharpa  ,  Pitarpa  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งตะวัน 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศศินกานต์  (  Sasinkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งจันทรา

ภากรกานต์  (  Pakornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน 

ภากรกุล  (  Pakornkul  ,  Pakornkun  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

กานต์ภากร  (  Kanpakorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน 

กานต์สุรีย์  (  Kansuree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน

รพีกานต์  (  Rapeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน

รพีกุล  (  Rapeekul  ,  Rapeekun  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

รพีพร  (  Rapeeporn  )  แปลว่า  ตะวันนำสุขมาให้

รวีกานต์  (  Raweekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งตะวัน 

สุรีย์กุล  (  Sureekul  ,  Sureekun  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ตะวันนำสุขมาให้

ภาณุกุล  (  Panukul  ,  Panukun  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

ภาณุพงษ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ