รวมชื่อที่เกี่ยวกับดวงจันทร์

    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ดวงจันทร์  หรือ  มีคำแปล

เกี่ยวกับดวงจันทร์ นี้มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จันทร์เพ็ญ  (  Janpen  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทิมา  (  Jantima  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศลักษณ์  (  Sasalak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  ,  Sasiwimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศศิพิมล  (  Sasipimol  ,  Sasipimon  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  ,  เครือเถาจันทร์

ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  มีความงามดั่งจันทร์

ศศิวัลยา  (  Sasiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์

วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  วันที่พระจันทร์เต็มดวง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  พระจันทร์

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก