ชื่อที่แปลว่า แสงสว่าง

     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  คำแปลว่า  แสงสว่าง มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  ,  แสงไฟ 

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ ดวงอาทิตย์

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  แสงกระจาย  ,  ดาว 

ผกายลดา  (  Phakielada  ) แปลว่า  เครือเถาดาว  ,  เชื้อสายดาว

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม

รุจีภรณ์  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม

รุจิพรรณ  (  Rujipan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย  ,  ความรุ่งเรืองแห่งเครือเถา

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  แสงแห่งความงาม 

โรจนาภรณ์  (  Rotjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเด่นเป็นเครื่องประดับ

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ 

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ 

ศรี  ( Sri  )  แปลว่า  ความสุกใส  ,  ผู้หญิง

ศรีอาภา  ( Sriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง

จรัสศรี  (  Jaressri  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง 

จรัส  (  Jares  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง 

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม 

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม 

ชุติ  (  Chuti )  แปลว่า  ความสว่างไสว  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ดวงดาว 

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  ความรุ่งเรือง 

โชติกานต์  (  Chotikan  )  แปลว่า  ความสว่างอันเป็นที่รัก

เชวง  (  Chaweng  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  เลื่องลือ

เดช  (  Dech  ,  Det  )   แปลว่า  ไฟ  ,  ความร้อน 

เดโช  (  Decho  ,  Dechoe  )  แปลว่า  ไฟ  ,  ความร้อน 

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ 

ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี ,  เลิศ 

ภาณุ  (  Panu  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ดวงอาทิตย์ 

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รุ่งโรจน์  (  Rungroj  ,  Rungrot  )  แปลว่า  สว่างเด่น  ,  กระจ่างแจ้ง

รังสี  (  Rangsee  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง 

รังสิมันต์ุ  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  คือ  ดวงอาทิตย์ 

โอภาส  (  Oepas  ,  Opas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ความสุกใส  , ส่องแสง

อาภาส  (  Arpas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

อัสนี  (  Atsanee  )  แปลว่า  สายฟ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์