ชื่อที่สะกดด้วย เ-ื่อง

     ชื่อที่สะกดด้วย เ-ื่อง (  uang ) หรือ  เ-ือง (  -uang )  หรือ เ-ือ

( -ua  ) หรือ  เ -ือน ( -uan  ) มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เจือจันทร์  (  Juajan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แทรก

เครือ  (   Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  ,  วงศ์วาน

เครือวัลย์  (  Kruawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

พันธ์ุเครือ  (  Pankrua )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

เตือน  (  Tuan  )  แปลว่า  บอกให้รู้ล่วงหน้า  ,  ทำให้มีสติ  ,  ทำให้รู้ตัว

เตือนใจ  (  Tuanjai  )  แปลว่า  ทำให้จิตมีสติ  ,  ทำให้ระลึกได้

เตือนหทัย  (  Tuanhatai  )  แปลว่า  ทำให้จำได้  ,  ทำให้จิตมีสติ

เตือนฤทัย  (  Tuanrutai  )  แปลว่า  ทำให้ใจมีสติ

เตือนหฤทัย  (  Tuanharutai  )  แปลว่า  ทำให้ใจมีสติ

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

เรือน  (  Ruan  )  แปลว่า  บ้าน

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  ดั่งฝัน  ,  คล้ายฝัน 

ดาวเรือง  (  Daoruang  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ 

เรืองรอง  (  Ruangrong  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ,  สว่าง  ,  สุกใส 

เรืองศรี  (  Ruangsri  )  แปลว่า  รุ่งเรืองด้วยสง่า

เฟื่องฟ้า  (  Fuangfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่งมีหลายสี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เครื่อง  (  Kruang  )  แปลว่า  สิ่งของ  ,  ของที่ทำขึ้นหรือปรุงขึ้นสำหรับใช้ในการต่างๆ

เปรื่อง  (  Pruang  )  แปลว่า  มีความฉลาดอาจหาญ  ,  เชี่ยวชาญปรุโปร่ง  ,  แตกฉาน

เหลือง  (  Luang  )  แปลว่า  สีเหลือง

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น 

เทือง  (  Tuang  )  แปลว่า  ประเทือง  ,  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น

เฟือง  (  Fuang  )  แปลว่า  พู , ซี่จักร  ,  เหลี่ยม 

เฟื่อง  (  Fuang  )  แปลว่า  กระจาย  ,  ฟุ้ง  ,  เครื่องห้อยตามช่องต่างๆ

เฟื่องฟู  (  Fuangfoo  )  แปลว่า  มั่งคั่ง  ,  เลิศลอย  ,  เจริญ

เมือง  (  Muang  )  แปลว่า  โลก , ประเทศ  , จังหวัด ,  เขตที่เป็นชุมชนและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด

เมืองทอง  (  Muangtong  )  แปลว่า  เขตชุมชนที่เป็นดั่งทอง

เมืองชัย  (  Muangchai  )  แปลว่า  เมืองผู้ชนะ

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น  ,  สว่าง  ,  สุกใส 

เรืองศักดิ์  (  Ruangsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง

เรืองชัย  (  Ruangchai  )  แปลว่า  ผู้ที่ชนะรุ่งเรือง

เรืองฤทธิ์  (  Ruangrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง

เรืองพงศ์  (  Ruangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง

รุ่งเรือง  (  Rungruang  )  แปลว่า  เจริญ  ,  งาม  ,  งามสุกใส

เชือน  (  Chuan  )  แปลว่า  ช้า  ,  ไม่ตรงไปตรงมา

เหมือน  (  Muan  )  แปลว่า  คล้าย  ,  ละม้าย

เคลื่อน  (  Kluan  )  แปลว่า  ย้ายที่  ,  เลื่อนไป  ,  ขยายออก  ,  ไม่คงที่

เจือ  (  Jua  )  แปลว่า  ปน ,  คละ  ,  แทรก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง