ชื่อที่มีคำว่า นฤ - นิร ( นะ รึ - นิ ระ )

      ชื่อที่มีคำว่า นฤ  แปลว่า คน  , ผู้กล้า  ,  วีรบุรุษ ,  เข้า  ,  ลง  ,

ไม่มี  ,  ออก ,  นิร   (  ไม่ , ไม่มี  )   มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  หมดจด ,

หญิงงาม  ,  นางงาม 

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  หมดจด  ,  หญิงงาม  ,  นางงาม 

นฤนาฏ  (  Narunat  )  แปลว่า   นางผู้กล้า

นิรนาฏ  (  Niranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

นฤนุช  (  Narunuch  )  แปลว่า    น้องผู้กล้า

นิรนุช  (  Niranuch  )  แปลว่า    น้องผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นฤณัฐ  (  Narunat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นฤณัฏฐ์  (  Narunat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  นินนาท  ,  ความกึกก้อง  ,  การบันลือ 

นฤมาณ  (  Naruman  )  แปลว่า  การก่อสร้าง  ,  การวัดส่วน

นิรมาณ  (  Niraman  )  แปลว่า    การก่อสร้าง  ,  การวัดส่วน 

นฤมาน  (  Naruman  )  แปลว่า  ไม่มีดื้อดึง  ,  ไม่มีดวงใจ  (  มาน  แปลว่า  ใจ , ดวงใจ  ) 

นิรมาน  (  Niraman  )  แปลว่า  ไม่ดื้อดึง  ,  ไม่มีดวงใจ

นฤมิต  (  Narumit  )  แปลว่า  บันดาลให้มีขึ้นเป็นขึ้น  ,  สร้าง 

นิรมิต  (  Niramit  )  แปลว่า  บันดาลให้มีขึ้นเป็นขึ้น  ,  สร้าง 

นฤพงศ์  (  Narupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นฤพงษ์  (  Narupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นฤพันธ์  (  Narupan  )  แปลว่า  ไม่มีพันธะ  ,  พันธะผู้กล้า

นิรพันธ์  (  Nirapan  )  แปลว่า  ไม่มีพันธะ  ,  พันธะผู้กล้า 

นฤเทพ  (  Narutep  )  แปลว่า เทพผู้กล้า 

นฤวิชญ์  (  Naruwich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นฤวิทย์   (  Naruwit  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์