ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า รัด

      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า รัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  เงิน , ทอง , ของมีค่า

รัตนา  (  Rattana   )  แปลว่า  เพชรพลอย 

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย 

รัตนาวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย 

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชรพลอย 

รัตนาลักษณ์  (  Rattanalak  )  แปลว่า  เพชรงาม

สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม 

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ 

ธิดารัตน์  (  Tidarat ,  Thidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  แก้วเพชร

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม 

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ

วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่ามีค่า  ,  ป่าเพชรพลอย

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

โสภิตารัตน์  (  Sopitarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม 

โศภิตารัตน์  (  Sopitarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม

เสาวรัตน์  (  Saowarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ  ,  เพชรพลอยที่แตกต่าง

รัต  (  Rat  )  แปลว่า  เลือด  ,  สีแดง 

รัตมณี  (  Rattamanee  )  แปลว่า  ทับทิม

ลดารัตมณี  (  Ladarattamanee  )  แปลว่า  เครือเถาทับทิม  ,  เชื้อสายทับทิม

รัชฎ์  (  Rat  )  แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน  ,  ทำด้วยเงิน

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน 

รัชฎาวลัย  (  Ratchadawalai  )  แปลว่า  กำไลเงิน

รัชฏ์  (  Rat  )  แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน  ,  ทำด้วยเงิน 

รัชฏาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน  ,  ทำด้วยเงิน

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน 

รัชดาวลัย  (  Ratchadawalai  )  แปลว่า  กำไลเงิน

รัชตา  (  Ratchata  ) แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน  ,  ทำด้วย 

รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน 

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติกาล  (  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติภัสร์  (  Rattipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  ,  ราตรี

รัชนีภัสร์  (  Ratchaneepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า  ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง  ,  แสง ,  แสงสว่าง , แสงที่กระจายออกไป

ศศิรัศมี  (  Sasiratsamee  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีจันทร์ 

รัถยา  (  Ratthaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

รัต  (  Rat  )  มีสีแดง  ,  กลางคืน  ,  รักใคร่

รัติ  (  Rat  )  แปลว่า  ความยินดี

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น 

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น 

รัตกัมพร  (  Rattakampol  ,  Rattakampon  )  แปลว่า  ผ้าส่าแดง 

วิรัช  (  Wirach  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  ,  ต่างประเทศ

วิรัติ  (  Wirat  )  แปลว่า  ปราศจากความยินดี 

สุรัติ  (  Surat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม

สุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  เพชรงาม

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

สุธีรัตน์  (  Suteerat  ) แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

อุดมรัตน์  (  Udomrat  )  แปลว่า  เพชรเลิศ 

อุทัยรัตน์  (  Utairat  )  แปลว่า  เพชรตะวัน

เอกรัตน์  (  Ekkarat  )  แปลว่า  เพชรดีเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง