ชื่อที่มีคำว่า ภัสร

     ชื่อที่มีคำว่า  ภัสร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัสรนุช  (  Passaranuch  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งน้อง

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก 

ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ 

ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง

ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง

ภัสราพันธ์ุ  (  Passarapan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้เป็นเชื้อสาย

ภัสรอาภา  (  Passaraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง 

ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง

ขจีภัสร์  (  Khajeepas  )  แปลว่า  แสงงาม 

เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง

จารุภัสร์  (  Jarupas  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  รัศมีงาม 

ดุจภัสรา  (  Dujpassara  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  ,  คล้ายรัศมี

ศศิภัสรา  (  Sasipassara  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

สกาวภัสร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีสะอาด 

อาภัสรา  (  Arpassara  )  แปลว่า  สว่าง  ,  เปล่งปลั่ง 

อัปสรภัสรา  (  Absornpassara  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ภัสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

ไกรภัสร์  (  Kraipas  )  แปลว่า  สว่างยิ่ง 

ณัฐภัสร์  (  Nattapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐภัสร์  (  Nattapas  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ณภัสร์  (  Napas  )  แปลว่า  ที่สว่าง

ฐิติภัสร์  (  Titipas  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ในความสว่าง

ดนุภัสร์  (  Danupas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งตน 

ถิรภัสร์  (  Thirapas  ) แปลว่า  แสงแห่งความมั่นคง

ทิชาภัสร์  (  Tichapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

ธนาภัสร์   (  Tanapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งทรัพย์สิน

ธัญภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นแสงสว่าง

พิเชฐภัสร์  (  Pichetpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเจริญยิ่ง

รัฐภัสร์  (  Rattapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งแว่นแคว้น

สิทธิภัสร์  (  Sittipas  )  แปลว่า  แสงแห่งความสำเร็จ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์