ชื่อที่มีคำว่าไพ

     ชื่อที่มีคำว่า ไพ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม 

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  รัศมีงาม 

ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพลักษณ์  (  Prapailak  )  แปลว่า  รูปงาม  , ผู้มีลักษณะงาม 

ประไพพันธ์ุ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

ประไพจิตร  (  Prapaijit  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง

พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า  รูปงาม 

ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ศิรประไพ  (  Siraprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด

ฐิติประไพ  (  Titiprapai  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ในความงาม

ณัฐประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ณัฏฐ์ประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม 

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  ต่างสี  ,  สีต่างๆ

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ไพลินมณี  (  Pailinmanee  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ไพลินรัตน์  (  Pailinrat  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

พิมพ์ไพลิน  (  Pimpailin  )  แปลว่า  รูปพลอยสีน้ำเงิน

เพ็ญไพลิน  (  Penpailin  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีน้ำเงิน

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม 

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

อำไพภัทร์  (  Ampaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

อำไพพันธ์ุ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

อำไพกุล  (  Ampaikul  ,  Ampaikun  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

มณีอำไพ  (  Maneeampai  )  แปลว่า  แก้วงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว 

พงศ์ไพฑูรย์  (  Pongpaitoon  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

ไพบูลย์  (  Paiboon  , Paibool )  แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม  ,  ความกว้างขวาง

พงศ์ไพบูลย์  (  Pongpaibool , Pongpaiboon  )  แปลว่า  เต็มเปี่ยมไปด้วยเชื้อสาย

ไพรัช  (  Pairach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ 

ไพรัชพงศ์  (  Pairachpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ

ไพโรจน์  (  Pairot  ,  Pairoj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

พงศ์ไพโรจน์  (  Pongpairot  ,  Paongpairoj  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

ไพศาล  (  Paisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง

พงศ์ไพศาล  (  Pongpaisan  )  แปลว่า  เชื้อสายกว้างขวาง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง