ชื่อที่มีคำว่า กัณห์

     ชื่อที่มีคำว่า  กัณห์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กัณห์เกศ  (  Kankes  )  แปลว่า  ผู้มีเส้นผมสีดำ

กัณห์ลดา  (  Kanlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำ

กัณห์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลสีดำ  ,  กำไลมือสีดำ

กัณห์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวดำ

กัณห์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวดำ 

กัณห์สุดา  (  Kansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวดำ

กัณห์นภา  (   Kannapa  )  แปลว่า  ฟ้าดำ  ,  ฟ้ามืด  ,  ยามราตรี

กัณห์รัชนี  (  Kanratchanee  )  แปลว่า  กลางคืนดำ

กัณห์วัลลี  (  Kanwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดำ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดำ

กัณห์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  ดำสะอาด  ,  ดำงาม 

วิไลกัณห์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ดำงาม

รัตติกัณห์  (  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืนดำ

รุจิรากัณห์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ดำรุ่งเรือง  ,  ดำงาม 

นิลกัณห์  (   Ninlakan  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

มณีกัณห์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีดำ

ขจีกัณห์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ดำงาม  ,  งามดำ  ,  ดำสวย

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กัณห์  (  Kan  )  แปลว่า  ดำ 

กัณห์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำ

กัณห์คชา  (  Kankacha  )  แปลว่า  ช้างดำ 

กัณห์พยัคฆ์  (  Kanpayak  )  แปลว่า  เสือดำ

กัณห์สิงห์  (  Kansing  )  แปลว่า  สิงห์ดำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก