ชื่อคนไทยหมายถึงคำอะไรในภาษาอังกฤษ

     ชื่อคนไทยมีความหมาย หรือ  แปลว่าอะไร ในภาษาอังกฤษ

ในแต่ละประเทศส่วนใหญ่มีภาษาเป็นของตัวเอง  แต่ละภาษาก็มี

ความหมายไม่เหมือนกัน 

     ชื่อคนไทยก็มีความหมายในตัวเอง เมื่อสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

ก็จะหมายถึงคำ คำนี้ในภาษาอังกฤษ อาทิเช่น 

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  gold

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  please

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  jewel

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  jewel

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  moon

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  star

ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  star

ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  rain

เปรี้ยว  (  Priao  )  แปลว่า  sour

หวาน  (  Wan ,  Warn  )  แปลว่า  sweet

กล้วย  (  Kluoy  )  แปลว่า  banana

ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า  rose apple

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  pink

แหวน  (  Waen  )  แปลว่า  ring 

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  ruby

น้ำ  (  Narm  ,  Nam  )  แปลว่า  water

หมี  (  Mee  )  แปลว่า  bear

กวาง  (  Kwang , Kwarng  )  แปลว่า  deer

แมว  (  Maeo  )  แปลว่า  cat

มด  (  Mod  )  แปลว่า  ant

หยก  (  Yok  )  แปลว่า  jade 

ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  ornament

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  ornament

พร  (  Porn  )  แปลว่า  blessing

ทิพย์  (  Tip ,  Thip  )  แปลว่า  divine

บังอร  ( Bang-orn  )  แปลว่า  woman

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  woman 

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  woman 

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  woman 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  daughter

นง  (  Nong  )  แปลว่า  woman 

หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  woman

  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  gold

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  gold

เมือง  (  Muong  )  แปลว่า  town 

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  forest

วนา  (  Wana  )  แปลว่า  forest

คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  elephant

อาชา  (  Archa  )  แปลว่า  horse

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish

นก  (  Nok  )  แปลว่า  bird 

เป็ด  (  Ped   )  แปลว่า  duck 

ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  chicken

กุ้ง  (  Kung  )  แปลว่า  prawn

ปู  (  Poo  )  แปลว่า  crab

ช้าง  (  Chang  )  แปลว่า  elephant

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  one

หนึ่ง  (  Nung  )  แปลว่า  one 

ชนะ  (  Chana  )  แปลว่า  win 

ใกล้  (  Klai  )  แปลว่า  near

เพชร  (  Pech , Pet  )  แปลว่า  diamond

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  excellent

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า  line

ธนู  (  Tanoo  ,  Thanoo  )  แปลว่า  arrow

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ