ความหมายของชื่อคนไทย

     ความหมายของชื่อคนไทย  ในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  hair

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  sister

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  sister

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  lotus

น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  honey

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  rain water

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  sky 

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  sister

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  mother

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  beautiful

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  light

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  moon 

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  gold

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  fish

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  girl

แตน  (  Taen  )  แปลว่า  wasp

สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  flower

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  brisk

โสภา  (  Sopa  , Soepa  )  แปลว่า  beautiful

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า son 

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  day

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  flag

ธนบดี  (  Tanabordee  )  แปลว่า  rich man

ธานินทร์  (  Tanin  )  แปลว่า  city

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  town

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  father

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  sun 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  moon

ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  man

เต๋า  (  Tou  )  แปลว่า  dice

ทอง  (  Tong  )  แปลว่า  gold

โทน  (  Ton ,  Toen  )  แปลว่า  drum

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า merit

ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  command

ประคอง  (  Prakong  )  แปลว่า  support

ประดิษฐ์  (  Pradit  )  แปลว่า  invent

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  light 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง