ชื่อที่มี ล

     ชื่อที่มี ล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ปลา , ปู  ,  สัตว์อื่นๆที่ใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัย  ,  บ่อ  ,  ทะเล  ,  สระ

ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  มีสามลักษณะ  ,  ลักษณะสาม 

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย 

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง 

ละม่อม  (  Lamom  )  แปลว่า  อ่อนโยน 

ละมุ่น  (  Lamun  )  แปลว่า  อ่อนโยน 

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู

ละออง  (  La-orng  )  แปลว่า  ฝุ่น  , ผง

ลออ  (  Laor  )แปลว่า  งาม 

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี 

ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ,  ทรัพย์ 

ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า  ราศีที่ดวงอาทิตย์หรือ ดวงจันทร์ สถิตอยู่ในเวลาเกิดของเจ้าชะตา

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก 

ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง 

ลำเพา  (  Lampou  ,  Lampao  )  แปลว่า  งาม 

ลำยอง  (  Lamyong  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม 

ลำไย  (  Lamyai  )  แปลว่า  ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง 

เลขา  (  Lekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน 

วลัย  (  Walai  )  แปลว่า  กำไล 

วลี  (  Walee  )  แปลว่า  สร้อย  ,  เส้น  ,  สาย  ,  แถว  ,  กลุ่มคำที่ไม่เป็นประโยค 

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิลาวัลย์  (  Pilawan )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม 

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

ศุลี  (  Sulee  )  แปลว่า  พระศิวะ  (  พระอิศวร  ) 

สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย 

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย 

สล้าง  (  Salang  )  แปลว่า  สูงเด่นเป็นหมู่ 

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งาม  ,  งามบริสุทธิ์

เสาวลักษณ์  (  Saowalak  )  แปลว่า  งาม  ,  มีลักษณะดี 

อัญชลี  (  Anchalee   )  แปลว่า  ไหว้ ,  การไหว้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว  ,  หัวใจ  ,  ไหว้

กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ไม่กลัว  ,  ต้นข้าวที่เพาะไว้เพื่อย้ายไปปลูกในนา

ไกวัล  (  Kaiwal  ,  Kaiwan  )  แปลว่า  ชั้นสวรรค์ 

ไกลาส  (  Kailas  )  แปลว่า  ขาวเหมือนเงินยวง 

ไกรลาส  (  Krailas  )  แปลว่า  ขาวเหมือนเงินยวง

ขาล  (  Khal  )  แปลว่า  เสือ 

ขลา  (  Khla  )  แปลว่า  เสือ 

ชล  (  Chol  )  แปลว่า  น้ำ

ล้ำเลิศ  (  Lamlers  )  แปลว่า  ดียิ่ง 

ลิขิต  (  Likhit  )  แปลว่า  เขียน 

ลือชา  (  Luacha  )  แปลว่า  พูดโจษกันโด่งดัง 

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง 

วิบูลย์  (  Wibool  ,  Wiboon  )  แปลว่า  กว้างขวาง  ,  เต็ม 

พิบูลย์  (  Pibool  ,  Piboon  )  แปลว่า  กว้างขวาง  , เต็ม 

วิศาล  (  Wisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง 

พิศาล  (  Pisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  หิน

ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว่า  ฝีมือการช่าง 

สกล  (  Sakol  )  แปลว่า  สากล  ,  ทั้งหมด 

อนิล  (  Anil  ,  Anin  )  แปลว่า  ลม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ