ชื่อผู้หญิงเปลี่ยนเป็นชื่อชาย

     ชื่อผู้หญิงที่อยากเปลี่ยน หรือ ทำให้เป็นชื่อผู้ชาย  เพื่อ

ตั้งให้เป็นชื่อลูก หรือ ให้ลูกแฝด หญิง ชายมีชื่อคล้ายคลีงกัน

หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม  ก็สามารถทำได้ ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง เป็น ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

กาญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กาญจน์  (  Kan  )

กัญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กัญจน์  (  Kan  )

กนิษฐา  (  Kanitta  )  เป็น  กนิษฐ์  (  Kanit  )

กุสุมา  (  Kusuma  )  เป็น  กุสุม  (  Kusum  )

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  เป็น  ขนิษฐ์  (  Khanit  ) 

คณิตา  (  Kanitta  )  เป็น  คณิต  (  Kanit  ) 

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  เป็น  ทัศน์  (  Tas  )  หรือ  ทัศนา  (  Tassana  )

ปราณี  (  Pranee  )  เป็น  ปราณ  (  Pran  )

ปรานี  (  Pranee  )  เป็น  ปราน  (  Pran  )

พิริยา  (  Piriya  )  เป็น  พิริยะ  (  Piriya  )

ภัสสรา  (  Passara  )  เป็น  ภัสสร  (  Passorn  )  หรือ  ภัสสร์  (  Pas  )

ภัสรา  (  Passara  )  เป็น  ภัสร์  , ภัสร  (  Pas  )

ภัทรา  (  Pattra  )  เป็น  ภัทร์  ,  ภัทร  (  Pat  ) 

ดรุณี  (  Darunee  )  เป็น  ดรุณ  (  Darun  ) 

มานิตา  (  Manita  )  เป็น  มานิต  (  Manit  )

วัจนี  (  Watjanee  )  เป็น  วัจนา  (  Watjana  )  หรือ  วัจน์  (  Wat  , Waj )

วัชรี  (  Watcharee  )  เป็น  วัชรา  (  Watchara  )  หรือ  วัชระ  (  Watchara  )  หรือ  วัชร์  (  Wach  )

ทักษิณา  (  Taksina  )  เป็น  ทักษิณ  (  Taksin  ) 

นันทา  (  Nanta  )  เป็น  นันท์  (  Nan  ) 

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  เป็น  ประภัส  ,  ประภัสร์  (  Prapas  ) 

พัชรี  (  Patcharee  )  เป็น  พัชระ  (  Patchara  )  หรือ  พัชร์  (  Pach  ) 

พนาลี  (  Panalee  )  เป็น  พน  (  Pon  , Pana )  หรือ  พนา  (  Pana  )

พนิตา  (  Panita  )  เป็น  พนิต  (  Panit  ) 

พิทยา  (  Pittaya  )  เป็น  พิทย์  (  Pit  ) 

พิริยา  (  Piriya  )  เป็น  พิริยะ  (  Piriya  ) 

มโนชา  (  Manocha  )  เป็น  มโนช  (  Manoch  ) 

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  เป็น  สุธาสี  (  Sutasee  )  หรือ  สุธาศิน  (  Sutasin  )

วิวิตา  (  Wiwita  )  เป็น  วิวิต  (  Wiwit  ) 

วนาลี  (  Wanalee  )  เป็น  วน  (  Wana  )  หรือ  วนา  (  Wana  ) 

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  เป็น  วิสุทธิ์  (  Wisut  ) 

วทัญญา  (  Watanya  )  เป็น  วทัญญู  (  Watanyoo  ) 

วรัญญา  (  Waranya  )  เป็น  วรัญญู  (  Waranyoo  ) 

ลักษณา  (  Laksana  )  เป็น  ลักษณ์  (  Lak  ) 

ศกุนี  (  Sakunee  )  เป็น  ศกุน ,  ศกุนต์  (  Sakun  ) 

สกุณี  (  Sakunee )  หรือ  สกุณา  (  Sakuna  )  เป็น  สกุณ  หรือ  สกุนต์  (  Sakun  ) 

สุปรียา  (  Supreeya  )  เป็น  สุปรีย์  (  Supree  ) 

อนันตา  (  Ananta  )  เป็น  อนันต์  (  Anan  )

อัจฉริยา  (  Atchariya  )  เป็น  อัจฉริยะ  (  Atchariya  ) 

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  เป็น  อรุณ  (  Arun  ) 

อำพัน   (  Ampan  )  เป็น  อำพน  (  Ampon  )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "