ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ประ

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ประ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ปรุงให้เข้ากัน  ,  ทำ  , ใส่

ประกอบชัย  (  Prakobchai  )  แปลว่า  ทำให้ชนะ 

ประกฤต  (  Prakrit  )  แปลว่า  ทำมาก  ,  ทำ 

ประกฤติ  (  Prakrit  )  แปลว่า  แบบเดิม  ,  รากเดิม 

ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกาศ

ประการ  (  Prakan  )  แปลว่า  ชนิด 

ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด 

ประจง  (  Prajong  )   แปลว่า  บรรจง  ,  ทำให้ดี

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก

ประเจิด  (  Prajerd  )  แปลว่า  บรรเจิด  ,  งาม 

ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง 

ประจวบ  (  Prajob  )  แปลว่า  ประสบ  ,  สบเหมาะ 

ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  ได้  ,  พบ 

ประสพ  (  Prasop  )  แปลว่า  การเกิดผล 

ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  การมุ่งหมาย

ประสาธน์  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  เครื่องประดับ 

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ 

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ 

ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  ขยาย  ,  คลี่ออก 

ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้เข้ากันสนิท 

ประชา  (  Pracha  ) แปลว่า  หมู่คน 

ประดิษฐ์  (  Pradit  )  แปลว่า  คิดทำขึ้น  ,  จัดทำขึ้น 

ประดับ  (  Pradab  )  แปลว่า  ตกแต่ง 

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคม  ,  ตะเกียง  ,  แสงสว่าง 

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น

ประธาน  (  Pratan  )  แปลว่า  หัวหน้า 

ประพฤทธิ์  (  Praprit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  เจริญ 

ประพัทธ์  (  Prapat  )  แปลว่า  เนื่อง  ,  ผูกพัน 

ประพันธ์  (  Prapan  )  แปลว่า  แต่ง  ,  เรียบเรียง 

ประภัสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  แสงสว่าง 

ประภาพ  (  Prapap  )  แปลว่า  อำนาจ 

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ประมวล  (  Pramuon  ,  Pramuol  )  แปลว่า  รวบรวม 

ประโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ 

ประยูร  (  Prayoon  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เผ่าพันธ์ุ  ,  ตระกูล 

ประหยัด  (  Prayad  )  แปลว่า  ออม

ประวัติ  (  Prawat  )  แปลว่า  เรื่องราว 

ประศาสน์  (  Prasas  )  แปลว่า  การแนะนำ  ,  การปกครอง 

ประพาฬ  (  Prapan  )  แปลว่า  แก้วสีแดงอ่อน  ,  พลอยสีแดงอ่อน 

ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  ทำการปกครอง  ,  อะลุ้มอล่วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "