ชื่อที่มีคำว่า กร

     ชื่อที่มีคำว่า  กร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon  )  แปลว่า  รัศมีบัว  , การพนม

มือเป็นดอกบัวตูม  , ไหว้

กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  รัศมีทอง 

กรอนงค์  (  Korn-anong  ) แปลว่า  แสงแห่งนาง

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  , ไหว้ 

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )    แปลว่า  ดวงจันทร์

วัลลีกร  (  Wanleekorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างเชื้อสาย  ,  ผู้ทำเครือเถา

พัชรากร  (  Patcharakorn  )  แปลว่า  แสงเพชร

พิชญากร  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กร  (  Korn  )  ผู้ทำ  ,  มือ  ,  แสง  ,  แสงตะวัน  ,  แสงจันทร์  ,  รัศมี

กรพิพัฒ  (  Kornpipat  )  แปลว่า  ผู้ทำเจริญแล้ว

กรพิพัฒน์  (  Kornpipat  )  แปลว่า  ผู้สร้างความเจริญ

กรกฎ  (  Korrakot , Korrakod   )  แปลว่า  กลุ่มดาวรูป

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  กลุ่มดาวรูปปู

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี

ถิรกร  (  Thirakorn  )  แปลว่า  มือมั่นคง ,  มือที่แข็งแรง 

ทิชากร  (  Tichakorn  )  แปลว่า  นก

ธนากร  (  Tanakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำทรัพย์สิน  ,  ผู้สร้างทรัพย์สิน

ธัญกร  (  Tanyakorn  )  แปลว่า  แสงอันรุ่งเรือง

นันทกร  (  Nantakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความรื่นเริง

นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  พวก  ,  หมู่ 

นิธิกร  (  Nitikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างขุมทรัพย์ 

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างวงศ์

พงษกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างวงศ์

พลากร  (  Palakorn  )  แปลว่า  กองทหารเป็นจำนวนมาก

ภคกร  (  Pakakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความเจริญ

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทินกร  (  Tinakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อาภากร  (  Arpakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ฤทธิกร  (  Rittikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างอำนาจ 

วงศกร  (  Wongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

วงษกร  (  Wongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์

วิชญากร  (  Witchayakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ