ชื่อที่มีคำว่า จุ

     ชื่อที่มีคำว่า จุ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด 

จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด

จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา  ,  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  ,  Jutathip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา 

จุฑามาส  (  Jutamas  , Juthamas )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์ 

จุฑามาศ  (  Jutamas  , Juthamas )  แปลว่า  มงกุฎทองคำ

จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  มงกุฎเพชรพลอย

จุฑารจนา  (  Jutarosjana  )แปลว่า  งามที่สุด

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง 

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด 

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด 

จุรีกาญจน์  (  Jureekan  )  แปลว่า  มีดทองคำ

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชรพลอย 

จุรีมาส  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดพระจันทร์ 

จุรีมาศ  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดทองคำ

จุรีทิพย์  (  Jureetip  ,  Jureethip  )  แปลว่า  มีดเป็นของเทวดา 

จุรีลักษณ์  (  Jureelak  )  แปลว่า  มีดมีลักษณะดี 

จุรีภรณ์  (  Jureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับมีด  ,  ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ

เพ็ญจุรี  (  Penjuree  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยมีด

จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ไรผมงาม

จุไรทิพย์  (  Juraitip  ,Juraithip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา 

จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมลักษณะงาม 

จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมเป็นเครื่องประดับ

พิมพ์จุไร  (  Pimjurai  )  แปลว่า  รูปไรผม 

จุติ  (  Juti  )  แปลว่า  เคลื่อน  ,  ตาย  (  ใช้กับเทวดาที่ลงมาเกิดในโลก ) 

จุติมา  (  Jutima  )  แปลว่า  เทวดาลงมาเกิด

จุติทิพย์  (  Jutitip  ,  Jutithip  )  แปลว่า  จุติเป็นของเทวดา

จุติลดา  (  Jutilada  )  แปลว่า  เครือเถาเคลื่อน

จุติลักษณ์  (  Jutilak  )  แปลว่า  มีลักษณะเคลื่อนที่ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ยอด  ,  ที่สุด  ,  มงกุฎ  ,  ชั้นบน

จุฑากานต์  (   Jatakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นยอด

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นยอด 

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

จุฑารัฐ  (  Jutarat  )  แปลว่า  ยอดแห่งแว่นแคว้น

จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด 

จุฑาวัฒน์  (  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาพร  (  Jutaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขที่สุดมาให้

จุฑาพันธ์ุ  (  Jatapan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑากุล  (  Jutakul  ,  Jutakun  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  สว่างที่สุด 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์