ชื่อคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่า อะไร

    หลายท่านที่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติต่างภาษา หรือ เป็นคนที่มี

เชื้อชาติไทย แต่ถือสัญชาติตามประเทศที่เกิด อยากทราบว่า

ชื่อของคุณที่มีชื่อเป็นภาษาไทย แปล หรือ หมายถึงอะไร

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  mind

แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  glass ,  jewel , gem

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  conduct

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  conduct

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  girl

ปราถนา  (  Pradtana  )  แปลว่า  wish

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  clean

ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า  cotton

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  complete ,  ready

พริ้ง  (  Pring  )  แปลว่า  beautiful

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  print

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  gem

พลอยมรกต   ( Ploymorrakot  )  แปลว่า  emerald

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า emerald

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  peacock

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  gem  ,  jewel

มน  (  Mon  )  แปลว่า  curve  ,  circular

มนตร์  (  Mon  )  แปลว่า  sacred word  ,  chant

น้อยหน่า  (  Noyna  ,  Noina  )  แปลว่า  custard apple

องุ่น  (  Angun  )  แปลว่า  grape

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  grenadine  ,  ruby

ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า  rose apple

ส้ม  (  Som  )  แปลว่า  orange

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กมล  (  Kamol ,  Kamon  )  แปลว่า  lotus , mind

กวี  (  Kawee  )  แปลว่า  poet

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  nation  ,  family

ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  family

ชาญ  (  Chan  )  แปลว่า  skill

ทรัพย์  (  Sap ,  Zap  )  แปลว่า  property

โทน  (  Toen  ,  Ton  )  แปลว่า  single

ปราโมทย์  (  Pramot  ,  pramoet  )  แปลว่า  joy

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  gald

ป้อง  (  Pong  )  แปลว่า  protect

ปาฏิหาริย์  (  Patihan  )  แปลว่า  miracle

ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  ramie

ผล  (  Phol  )  แปลว่า  result  ,  fruit

พงศ์ , พงษ์ (  Pong  )  แปลว่า  family , lineage

พจน์  (  Pot , poj  )  แปลว่า  word

สุพจน์  (  Supoj  ,  Supot  )  แปลว่า  good word

สุวัจน์  (  Suwat , Suwaj  )  แปลว่า  good word

สุพงศ์  (  Supong  )  แปลว่า  good lineage

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  tree

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  sun

สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  gold

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  knowledge

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  knowledge

วิรุณ  (  Wirun  )  แปลว่า  rain

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  green gem

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  mind

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ