ชื่อที่ลงท้ายด้วย อินทร์

    ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย อินทร์  (  -ินทร์ )  มักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้ปกครองสวรรค์  ,  พระอินทร์ 

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

สุรินทร์  (  Surin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

อมรินทร์  (  Amarin  )  แปลว่า  พระอินทร์

นรินทร์  (  Narin  )  แปลว่า  พระราชา

บดินทร์  (  Bordin  )  แปลว่า  พระราชา

กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง 

คชินทร์  (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

ธานินทร์  (  Tanin  ,  Thanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นครินทร์  (  Nakarin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นาคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  พญาช้าง  ,  พญางู

บุรินทร์  (  Burin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

พานรินทร์  (  Panarin  )  แปลว่า  พญาลิง 

วานรินทร์  (  Wanarin  )  แปลว่า  พญาลิง 

อรินทร์  (  Arin  )  แปลว่า  ข้าศึกใหญ่ 

     ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย อิน  (  -ิน  )  หรือ  มีคำว่า  อิน  (  -ิน  )

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จินดา  (  Jinda  )  แปลว่า  ความคิด

จินดามณี  (  Jindamanee  )  แปลว่า  แก้วสารพัดนึก

จินดารัตน์  (  Jindarat  )  แปลว่า  แก้วสารพัดนึก 

จินดาภรณ์  (  Jindaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดเป็นเครื่องประดับ

จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด  ,  ความคิด 

จินตา  (  Jinta  )  แปลว่า  ความคิด  ,  คิด 

จินตนา  (  Jitana  )  แปลว่า  ความคิด 

ริน  (  Rin  )  แปลว่า  เทให้ไหลออกที่ละน้อย

พิณ  (  Pin  )  แปลว่า  เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

ยุพิน  (  Yupin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

โศภิน  (  Sopin  ,  Soepin  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี 

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อินท์  (  In  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

กวิน  (  Kawin  )  แปลว่า  ดีงาม

กวินกานต์  (  Kawinkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดีงาม 

กวินพงศ์  (  Kawinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดีงาม 

กวินพงษ์  (  Kawinpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดีงาม 

บิน  (  Bin  )  แปลว่า  ไปในอากาศด้วยกำลังปีก 

บิณฑ์  (  Bin  )  แปลว่า  ก้อนข้าว

ทิน  (  Tin  ,  Thin  )  แปลว่า  วัน 

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  ดวงตะวัน 

ธานิน  (  Tanin  ,  Thanin  )  แปลว่า  เมือง 

ไพริน  (  Pairin  )  แปลว่า  ข้าศึก 

ไภริน  (  Pairin  )  แปลว่า  กลอง

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

มัสลิน  (  Massalin  )  แปลว่า  ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง

มุจลินท์  (  Mutjalin  )  แปลว่า  ต้นจิก 

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  นักรบ 

วาทิน  (  Watin  ,  Wathin )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

ศศิน  (  Sasin  )แปลว่า  ดวงจันทร์ 

สิน  (  Sin  )  แปลว่า  ทรัพย์  ,  เงิน 

อิน  (  In  )  แปลว่า  ต้นไม้ในพวกต้นจันแต่ผลโตกว่า 

อินธน์  (  In  )  แปลว่า  เชื้อไฟ  ,  การจุดไฟ 

อินทรี  (  Inzee  )  แปลว่า  นกชนิดหนึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร  ,  ปลาชนิดหนึ่ง

อินทรีย์  (  Inzee  )  แปลว่า  กำลัง  ,  ความรู้สึก  ,  ร่างกาย  ,  ประสาท

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ