ชื่อที่เกี่ยวกับ นาง หรือ ผู้หญิง

    ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  นาง หรือ ผู้หญิง  มีดังนี้

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  , ผู้หญิง 

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง

กมลา  (  Kamaka  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาววัยรุ่น

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงวัยรุ่น , สาววัยรุ่น

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า นาง  ,  ผู้หญิง 

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม 

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  น้อง  ,  นางน้อง  ,  น้องผู้หญิง

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม 

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วไป

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  วนิดา  ,  หญิงสาว

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม 

ยุพยง  (  Yubpayong  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิงงาม 

ยุพเยาว์  (  Yubpayao  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญืงสวย

ยุพดี  (  Yubpadee  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  หญิงสาว

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว 

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุวดี  (  Yuwadee  )  แปลว่า  สาวรุ่น

เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  สาว 

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  ,  Yaowamal  )  แปลว่า  สาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสวย

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

วธู  (  Watoo  )  แปลว่า  หญิงสาว

พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  หญิงสาว

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม 

พิลาสินี  (  Pilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม 

ศรี  (  Sri  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม 

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล 

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  นาง 

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์