ชื่อที่ออกเสียงว่า วัด

    ชื่อที่ออกเสียงว่า วัด  มีอยู่หลายคำ  และ มีบางคำ

ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  ชื่อที่ออกเสียงว่าวัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชายดังนี้ 

  คำที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  อาทิเช่น

วัช  (  Wach  )  แปลว่า  สิ่งที่ควรละทิ้ง  เช่น  วัชพืช

วัชฌ์  (  Wach  )  แปลว่า  ฆ่า

วรรช  (  Wach  )  แปลว่า  เว้น 

วัจฉ์  (  Waj  )  แปลว่า  ลูกวัว

วัฏ  (  Wat  )  แปลว่า  การหมุนเวียนไป

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี

สิริวัสตรา  (  Siriwattra  )  แปลว่า  ผ้างาม 

สุวรรษา  (  Suwatsa  )  แปลว่า  ฝนงาม 

วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

วรรษา (  Watsa  )  แปลว่า  ฝน  ,  หน้าฝน  ,  ปี 

วัจนีวัลย์  (  Watjaneewan  ,  Watjaneewal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี

วัจนีวรรณ  (  Watjaneewan  ) แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

รัชนีวัส  (  Ratchaneewat  )  แปลว่า  ฝนแห่งราตรี

ดาราวัส  (  Darawat  )  แปลว่า  ฝนดาวตก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

สุวัจน์  (  Suwaj  ,  Suwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี 

สุรวัจน์  (  Surawat  ,  Surawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำกล้าหาญ

ณัฐวัจน์  (  Nattawat  ,  Nattawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

ณัฏฐวัจน์  (  Nattawaj  ,  Nattawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

วรรษ  (  Was,  Wat  )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี 

สุวรรษ  (  Suwat  )  แปลว่า  ฝนดี  ,  ฝนงาม 

วัส  (  Was ,  Wat  )  แปลว่า  วรรษ 

สุวัส  (  Suwas  ,  Suwat  )  แปลว่า  ฝนดี 

วัสตร์  (  Wat  )  แปลว่า  ผ้า  ,  เสื้อผ้า 

สุวัสตร์  (  Suwas  ,  Suwat  )  แปลว่า  ผ้างาม 

วัสน์  (  Was  ,  Wat  )  แปลว่า  ที่อยู่  ,  บ้าน 

สุวัสน์  (  Suwas  ,  Suwat  )  แปลว่า  บ้านดี  ,  ที่อยู่ดี 

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

สุวัฒน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี 

ณัฐวัฒน์  (  ์Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ณัฏฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

นันทวัฒน์  (  Nantawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

ธีรวัฒน์  (  Teerawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง

ฐิติวัฒน์  (  Titiwat  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในความเจริญ

ศิรวัฒน์  (  Sirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด 

วัต  (  Wat  )  แปลว่า  ข้อปฏิบัติ 

วัตร  (  Wat  )  แปลว่า  กิจอันพึงทำ  ,  หน้าที่ 

วัตถ์  (  Wat  )  แปลว่า  ผ้า  ,  เสื้อผ้า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ