ชื่อที่มีคำว่า เนตร

    ชื่อที่มีคำว่า เนตร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา  , ตา

กนาเนตร  (  Kananet  )  แปลว่า  ดวงตาเด็กหญิง  ,

เด็กหญิงผู้เป็นแก้วตา

งามเนตร  (  Ngamnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม 

เนตรกมล  (  Netkamol  ,  Netkamon  )  แปลว่า  ดวงตาดวงใจ,

แก้วตาดวงใจ

เนตรลดา  (  Netlada  )  แปลว่า  เครือเถาดวงตา  ,  เชื้อสายเป็นผู้นำทาง

เนตรสุดา  (  Netsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นดั่งดวงตา

ชไมเนตร  (  Chamainet  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งดวงตาทั้งคู่

พิมลเนตร  (  Pimolnet  ,  Pimonnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาผ่องใส  ,  ผู้มีดวงตาบริสุทธิ์ 

เพ็ญเนตร  (  Pennet  )  แปลว่า  เต็มตา 

เนตรภัสสร  (  Netpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตา 

เนตรภัทรา  (  Netpattra  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม

เนตรมณี  (  Netmanee  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาดั่งแก้วอันมีค่า

รุจิเนตร  (  Rujinet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาแห่งความงาม

รุจาเนตร  (  Rujanet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสว่าง

เนตรรุจิรา  (  Netrujira  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสวย

เนตรนภา  (  Netnapa  )  แปลว่า  ดวงตาสวรรค์ 

เนตรอาภา  (  Netarpa  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสว่าง

เนตรธิดา  (  Nettida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นดั่งแก้วตา 

ประกายเนตร  (  Prakienet  )  แปลว่า  ดวงตาเป็นประกาย

ประไพเนตร  (  Prapainet  )  แปลว่า  ดวงตางาม 

อัญเนตร  (  Anyanet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาที่แตกต่าง

เนตรวิมล  (  Netwimol  ,  Netwimon  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม ,  ผู้มีดวงตาบริสุทธิ์ 

สกาวเนตร  (  Sakaonet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาบริสุทธิ์ 

เสาวเนตร  (  Souwanet  ,  Saowanet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม 

เนตรอารี  (  Netarree  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาเอื้อเฟื้อ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กานต์เนตร  (  Kannet  )  แปลว่า  ดวงตาอันเป็นที่รัก 

ไชยเนตร  (  Chainet  )  แปลว่า  ดวงตาดี

ณเนตร  (  Nanet  )  แปลว่า  ในดวงตา  ,  ที่ดวงตา 

เนตรพงศ์  (  Netpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นดั่งแก้วตา 

เนตรพงษ์  (  Netpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นดั่งแก้วตา 

นราเนตร  (  Naranet  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งแก้วตา 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์