ชื่อเล่นสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

    ชื่อเล่นที่เขียน หรือ อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน

สะกดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน  ในครั้งนี้จะไม่กล่าวถึง

คำแปล หรือ ความหมาย ของชื่อ  ชื่อเล่นนี้มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรรณ  ,  กันย์ ,  กัญจน์  (  Kan  )

กานด์  ,  กาญจน์  (   Kan  )

กุณ  ,  กุล  (  Kun  )

นิษฐ์ ,  นิตย์  (  Nit  ) 

นิด  (  Nid  ) 

นิจ  (  Nij  ) 

พา , ภา  (  Pa  ) 

พิน  ,  พิณ , ภิน  (  Pin  ) 

พิม  ,  พิมพ์  (  Pim  )

พรรณ , พัณณ์ (  Pan )

วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์ ,  วันทน์ ,  วัณย์  ,  วัลย์   (  Wan  ,  Van  )

พร  ,  ภรณ์  ,  ภร  (  Porn  ) 

ทิพ  ,  ทิพย์ , ธิป  (  Tip  ,  Thip  )

นุช  ,  นุท  (   Nuch ,  Nut  )

สุ  , ศุ  (  Su  ) 

สิ  ,  ศิ  (  Si  )

นี  ,  ณี  (  Nee  ) 

นา , ณา  (  Na  ) 

ริน  ,  รินทร์  (  Rin  )

พิศ  ,  ภิษฐ์  ,  ภิต  (  Pis  ,  Pit  )   

รัตน์ ,  รัตติ์  (  Rat  )

ยา  ,  ญา  (  Ya  ) 

นาฏ  ,  นาฏย์  ,  นาตย์  (  Nat  ,  Nart  ) 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กร  ,  กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  ) 

กัน  ,  กันต์  (  Kan  ) 

กานต์  ,  กาน  ,  การณ์  (  Kan  ) 

ณัฐ , ณัฏฐ์ , นัฐ , นัฏฐ์ , นัท  (  Nat  ) 

พัฒน์ , ภัทร์ ,  พัทธ์   (  Pat  ) 

วัจน์ ,  วัฒน์ ,  วัส  (  Wat  ) 

วงษ์  , วงศ์  ,  วง  (  Wong  ,  Vong  ) 

พง, พงศ์  ,พงษ์  (  Pong  ) 

พัน  ,  พันธ์ุ ,  พันธ์  (  Pan  ) 

พุทธ  ,  พุฒิ  (  Put  ) 

วุธ  ,  วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  ) 

เทิด  ,  เทอด  (  Terd  ) 

ชัย  ,  ไชย  (  Chai  )

บิน  ,  บินทร์  , บิณฑ์  (  Bin  ) 

วี  ,  วีร์  (  Wee ,  Vee  ) 

พี  ,  พีร์  (  Pee  ) 

ธี  ,  ธีร์  (  Tee  ) 

วิทย์  ,  วิชญ์  (  Wit  ,  Wich  ) 

พิทย์  ,  พิชญ์  (  Pit  ,  Pich  )

ภน  , ภณ  ,  พน  (  Pon  )

กล  ,  กนธ์  (  Kon  ,  Kol  ) 

นพ  ,  ณพ  ,  นบ  (  Nop  ,  Nob  ) 

ไท  ,  ทัย  (  Tai  ) 

นาท  ,  นาถ  (  Nat  )

ใจ  ,  จัย  (  Jai  ) 

สิทธิ์  ,  ศิษฎ์  (  Sit  ) 

ทิต  ,  ทิตย์  ,  ธิต  (  Tit  )

นุ  , ณุ  (  Nu  )

รัตน์ ,  รัฐ , รัฎ  (  Rat  ) 

สันต์  ,  สัณห์  ,  สัณฑ์  ,  สัน  ,  สรรพ์  ,  สรรค์ ,  สรร ,ศัลย์  (  San  ) 

สัก  ,  ศักดิ์  ,  ศักร  (  Sak  ) 

สี  ,  สีห์  (  See  )

สอน  ,  ศร  (  Sorn  ) 

เวียน  ,  เวียร  (  Wian  ) 

นันต์  ,  นันท์  (  Nan  ) 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก