ชื่อที่มีคำว่า จิต

     ชื่อที่มีคำว่า จิต มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  เหมาะแก่ใจ

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  งดงามพอดี

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งดงามดี

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม 

จิตราทิพย์  (  Jittratip  ,  Jittrathip  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา 

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงามยิ่ง

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม 

จิตราพร  (  Jittraporn  )  แปลว่า  ความงดงามนำสุขมาให้ 

จิตราภัสร์  (  Jittrapas  )  แปลว่า  แสงสว่างงดงาม

จิตราภัทร์  (  Jittrapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงดงาม

จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )  แปลว่า  เพชรงดงาม

จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  พระจันทร์งดงาม , งดงามดั่งจันทร์

จิตรามาศ  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งทอง

จิตรารัชนี  (  Jittraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงดงาม

จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  แก้วงดงาม

จิตราฤทัย  (  Jittrarutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม

ฤทัยจิตรา  (  Rutaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม

พิมพ์จิตรา  (  Pimjittra  )  แปลว่า  รูปงดงาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งดงาม

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม

ประไพจิตรา  (  Prapaijittra  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง

จิตประไพ  (  Jitprapai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

ศศิจิตรา  (  Sasijittra  )  แปลว่า  งดงามดั่งจันทร์

จิตประภา  (  Jitprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ

จิตเรขา  (  Jitrekha  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

จิตสกาว  (  Jitsakao  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  จิต  ,  ใจ

จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การวาดเขียน 

จิตติ  (  Jitti  )  แปลว่า  ความคิดถึง  ,  ความฉลาด  ,  ความเลื่องลือ

จิตติพงศ์  (  Jittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

จิตติพงษ์  (  Jittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

จิตติธร  (  Jittitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ้งความฉลาด

จิตติชัย  (  Jittichai  )  แปลว่า  การชนะที่เลื่องลือ

จิตติพร  (  Jittiporn  )  แปลว่า  ความคิดถึงนำสุขมาให้

จิตติณัฐ  (  Jittinat  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งนักปราชญ์ 

จิตติณัฏฐ์  (  Jittinat  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งนักปราชญ์ 

สมจิตติ์  (  Somjit  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความฉลาด

สุรจิต  (  Surajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจเข้มแข็ง  ,  ผู้มีใจกล้าหาญ 

สุรจิตต์  (  Surajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจเข้มแข็ง  ,  ผู้มีใจกล้าหาญ 

ฐิติจิต  (  Titijit  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งใจ

ธีรจิต  (  Teerajit  )  แปลว่า  ใจมั่นคง

ธีรจิตร  (  Teerajit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางดงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์