ชื่อที่เกี่ยวกับท้องฟ้า

     ชื่อที่เกียวกับท้องฟ้า หรือ ฟ้า  หรือ  อากาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

คัคนางค์  (  Kakkanang  )  แปลว่า  ฟ้า

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  ชั้นฟ้า  ,  สวรรค์ 

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า

นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา 

นภาภัส  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ท้องฟ้ายามราตรี

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม 

นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า 

นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา 

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า 

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  แลดูท้องฟ้า

เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  เต็มท้องฟ้า

ศิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความงาม

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดวงดาว 

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

เรวดี  (  Rewadee  )  แปลว่า  ชื่อดาวปลาตะเพียน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

คัคนัมพร  (  Kakkanamporn  )  แปลว่า  ฟ้า

คัคนานต์  (  Kakkanan  )  แปลว่า  ฟ้า 

นภ  (  Napa  ,  Nop  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ 

นภพงศ์  (  Noppong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

นภพงษ์  (  Noppong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

นภดล  (  Noppadol  ,  Noppadon  )  แปลว่า  พื้นฟ้า 

อัสนี  (  Atsanee ,  Assanee  )  แปลว่า  สายฟ้า 

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน 

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

พงศ์ตะวัน  (  Pongtawan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์