ชื่อที่เกี่ยวกับลมฝน

     ชื่อที่เกี่ยวกับ ลมฝน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า

น้ำฝน  (  Narmfon  , Namfon )  แปลว่า  น้ำที่ตกมาจากเมฆฝน

สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  แนวฝน

ฝนทิพย์  (  Fontip  ,  Fonthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา

หยาดฝน  (  Yadfon  )  แปลว่า  เม็ดฝนที่หยดลง

โปรยฝน  (  Proe-i fon ,  Proifon )  แปลว่า  ฝนโปรยลงมา

พิศพิรุณ  (  Pispirun  )  แปลว่า  แลดูฝน

เพ็ญพิรุณ  (  Penpirun  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยฝน

พิมพ์พิรุณ  (  Pimpirun  )  แปลว่า  รูปฝน

พิรุณธารา  (  Piruntara  )  แปลว่า  ธารน้ำฝน

พิรุณลดา  (  Pirunlada  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  ,  เครือเถาฝน

ลดาพิรุณ  (  Ladapirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  ,  เครือเถาฝน

ลดาวัส  (  Ladawas  ,  Ladawat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  ,  เครือเถาฝน

หยาดพิรุณ  (  Yadpirun  )  แปลว่า  หยาดฝน

ศิริลดาวัส  (  Siriladawat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝนอันเป็นมิ่งขวัญ

สุพรรษา  (  Supansa  )  แปลว่า  ฝนงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วายุ  (  Wayu  )  แปลว่า  ลม 

มารุต  (  Marut  )  แปลว่า  ลม

มาลุต  (  Malut  )  แปลว่า  ลม

พงศ์มารุต  (  Pongmarut  )  แปลว่า  เชื้อสายลม 

พงษ์มารุต  (  Pongmarut  )  แปลว่า  เชื้อสายลม 

วายุวัส  (  Wayuwat  )  แปลว่า  ลมฝน

วงศ์วายุ  (  Wongwayu  )  แปลว่า  เชื้อสายลม

วงษ์วายุ  (  Wongwayu  )  แปลว่า  เชื้อสายลม

เมฆพิรุณ  (  Mekpirun  )  แปลว่า  เมฆฝน

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน

วิรุณ  (  Wirun  )   แปลว่า  ฝน

วิรุณวงศ์  (  Wirunwong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณวงษ์  (  Wirunwong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พงศ์พิรุณ  (  Pongpirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พงษ์พิรุณ  (  Pongpirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน 

พงศ์วัส  (  Pongwat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วัส  (  Was , Wat  )  แปลว่า  ฝน  ,  วรรษ

พัส  (  Pas  ,  Pat , Pan )  แปลว่า  ฝน , พรรษ

พงศ์พัส  (  Pongpas  ,  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พงษ์พัส  (  Pongpas  , Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วัสพิสุทธิ์  (  Watpisut  )  แปลว่า  น้ำฝนสะอาด

วารีวัส  (  Wareewas  ,  Wareewat  )  แปลว่า  น้ำฝน

ณัฐวัส  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งฝน

ณัฏฐวัส  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งฝน

ณัฐพัส  (  Nattapas  ,  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งฝน

ณัฏฐพัส  (  Nattapas  ,  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งฝน

สุวัส  (  Suwat  ,  Suwas  )  แปลว่า  ฝนดี  ,  ฝนงาม

ศิริวัส  (  Siriwat  )  แปลว่า  ฝนแห่งความงาม

ศิริพัส  (  Siripas  ,  Siripat  )  แปลว่า  ฝนแห่งความงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ