ชื่อที่มีคำว่า ศุภร

     ชื่อที่มีคำว่า  ศุภร  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุภรลดา  (  Supornlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , เชื้อสายบริสุทธิ์

ศุภรผกา  (  Supornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

ศุภรพรรณ  (  Supornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสดใส 

ศุภรฉวี  (  Supornchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  ,  ผู้มีผิวขาว

ศุภรมาส  (  Supornmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  จันทร์งาม 

ศุภรมาศ  (  Supornmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองงาม

ศุภรรัชนิ์  (  Supornsach  )  แปลว่า  กลางคืนงาม 

ศุภรรัตน์  (  Supornrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม 

ศุภรมณี  (  Supornmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยงาม 

ยลศุภร  (  Yolsuporn  ,  Yonsuporn  )  แปลว่า  มองดูงาม  ,  งามยิ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  ขาว  ,  สดใส  ,  ส่องแสง

ศุภรภัสร์  (  Supornpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม 

ศุภรพัฒน์  (  Supornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม 

ศุภรภัทร์  (  Supornpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

ศุภรลักษณ์  (  Supornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

ศุภรรัฐ  (  Supornrat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นงาม 

ศุภรจิตต์  (  Supornjit  )  แปลว่า  ใจงาม 

ศุภรจิตร  (  Supornjit  )  แปลว่า  งดงามสดใส

ศุภรณัฐ  (  Supornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ศุภรณัฏฐ์  (  Supornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ศุภรเชษฐ์  (  Supornchet  )  แปลว่า  พี่ชายงาม  ,  พี่งาม 

ศุภรสัณห์  (  Supornsan  )  แปลว่า  งามสุภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ