ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์

    ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  มีลักษณะสะอาด  ,

มีลักษณะขาว

วิมลลักษณ์  (  Wimollak  ,  Wimonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิมลลักษณ์  (  Pimollak  ,  Pimonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  มีลักษณะดี  ,  มีลักษณะรุ่งเรือง

ฐิติลักษณ์  (  Titilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดำรงอยู่

อัญลักษณ์  (  Anyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่แตกต่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ลักษณ์  (   Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ , คุณภาพ , ประเภท

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  มีลักษณะฉัน

ดรุณลักษณ์  (  Darunlak  )  แปลว่า  มีลักษณะหนุ่ม

ปฐมลักษณ์  (  Ptomlak  )  แปลว่า  คุณภาพเบื้องต้น

จรูณลักษณ์  (  Jaroonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

ธิติลักษณ์  (  Titilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมั่นคง

ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  มีลักษณะแข็งแรง

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ลักษณะ

พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ 

ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์ 

ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ลักษณะผู้มีทรัพย์สิน 

ชนะลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ลักษณะผู้ชนะ

วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ลักษณะผู้มีความรู้ 

สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเข้มแข็ง  ,  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ 

อรุณลักษณ์  (  Arunlak  )  แปลว่า  ลักษณะเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อมรลักษณ์  (  Amornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน

อุดมลักษณ์  (  Udomlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเลิศ 

เอกลักษณ์  (  Ekkalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีเลิศ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์