ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู , ทิศ และ ทะเล ภูเขา

    ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู  และ ทิศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ อาทิ

เหมันต์  (  Heman  )  แปลว่า  ฤดูหนาว 

ศีตกาล  (  Seetakal  ,  Seetakan  )  แปลว่า  ฤดูหนาว

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน 

วสันต์  (  Wasan  )  แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ

พรรษา  (  Pansa  )  แปลว่า  ฤดูฝน , หน้าฤดูฝน , ฝน , ปี

วัสสานะ  (  Watsana  )  แปลว่า  ฤดูฝน

วัส  (  Wat  ,  Was  )  แปลว่า  ฝน  , ปี 

สุวัส (  Suwat  )  แปลว่า  ฝนดี  ,  ปีงาม

อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ทิศเหนือ  , ซ้าย

ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  ทิศใต้  ,  พระศิวะ  ,  ขวา

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก

พายัพ  (  Payap  )  แปลว่า  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

หรดี  (  Horradee  )  แปลว่า  ทิศตะวันตกเฉียงใต้

อีสาน  (  Esan  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก

ปัศจิม  (  Pasjim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก 

ไกรลาส  (  Krailas  )  แปลว่า  เขาที่ประทับของพระศิวะ

ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  ภูเขา , เขาหิน

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  หิน

ภู  (  Poo  )  แปลว่า  เขา  ,  โลก 

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา 

สิขเรศ  (  Sikhares  )  แปลว่า  ภูเขา 

สิขร  (  Sikhorn  )  แปลว่า  ภูเขา  ,  ยอดเขา 

สิงขร  (  Singkhorn  )  แปลว่า  ภูเขา 

ศิงขร  (  Singkhorn  )   แปลว่า  ภูเขา

นคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า   เขาใหญ่ 

คิริ  (  Kiri  )  แปลว่า  ภูเขา 

คิรี  (  Kiree  )  แปลว่า  ภูเขา 

คีรี  (  Keeree  )  แปลว่า  ภูเขา 

บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา 

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  ทะเล  ,  แม่น้ำ

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  ทะเล  ,  แม่น้ำ

สมุทร  (  Samut  )  แปลว่า  ทะเล 

มหรรณพ    (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ