ชื่อที่มีคำว่า ภัทร

     ชื่อที่มีคำว่า ภัทร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , 

ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

ภัทร์ทิชา  (  Patticha  )  แปลว่า  นกงาม  ,  นกน่ารัก  ,  ผู้น่ารัก

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  นางงาม 

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยงาม 

ภัทราทิพย์  (  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา 

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

ดุจภัทรา  (  Dujpattra  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

อัญภัทร์  (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่แตกต่าง

จิรภัทร์  (  Jirapat )  แปลว่า  ผู้น่ารักนาน

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด 

ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่ 

ชุติภัทร์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม  ,  ความเจริญรุ่งเรือง

รวิภัทร์  (  Rawipat  )  แปลว่า  ตะวันงาม

พิศภัทร์  (  Pispat  )  แปลว่า  แลดูน่ารัก 

พิมลภัทร์  (  Pimolpat  ,  Pimonpat  )  แปลว่า  งามผ่องใส 

พิมพ์ภัทร์  (  Pimpat  )  แปลว่า  รูปงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ภัทร  (  Pat  ,  Pattara  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี 

ภัทรกานต์  (  Pattarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก 

ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก 

ภัทรชัย  (  Pattarachai  )  แปลว่า  ผู้น่ารักชนะ 

ณัฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก

ณัฏฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก 

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันยั่งยืน 

วุฒิภัทร์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญด้วยความรู้ 

พุฒิภัทร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  มีความเจริญมั่งคั่ง

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก 

พีรภัทร์  (   Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก 

นิธิภัทร์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์งาม 

ธิติภัทร์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางาม  ,  ผู้มีปัญญาดี 

ฐิติภัทร์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่น่ารัก 

นันทภัทร์  (  Nantapat )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม 

ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก 

ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันน่ารัก

ถิรภัทร์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแข็งแรง 

เกษมภัทร์  (  Kasempat  )  แปลว่า  น่ารักสบายใจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง