ชื่อที่มีความหมายถึงคนผู้ชาย

   ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลเกี่ยวกับคนผู้ชาย มีดังนี้  อาทิ

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย 

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,

เชื้อสายลูกชาย 

ธนดนัย  (   Tanadanai  )  แปลว่า  ทรัพย์สินลูกชาย

เชษฐ์  (  Chet . Ches )  แปลว่า   พี่

เชษฐา  (  Chetta , Chesta  )  แปลว่า  พี่  ,  พี่ชาย

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง  ,  น้องชาย 

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  เด็กวัยรุ่น

นร  (  Norra  )  แปลว่า  คน 

นรา  (  ์Nara  )  แปลว่า  คน 

นรพัฒน์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราวัฒน์  (  Narawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราภัสร์  (  Narapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนสนิท 

วัลลภ  (  Wanlop  )  แปลว่า  คนสนิท

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คน 

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ 

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน 

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ธีร์  (  Tee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วีร์  (  Wee  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

วรัญญู  (  Waranyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ 

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้ที่เจริญที่สุด

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  พี่นำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ