ชื่่อที่มีความหมายถึง คนผู้หญิง

     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  คำแปล  เกี่ยวกับคนผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิ

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง 

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงวัยรุ่น 

ดรุณีภรณ์  (  Daruneeporn   )   แปลว่า  เครื่องประดับหญิงวัยรุ่น 

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม 

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามดี

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามดี 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม 

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามดี

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม 

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว 

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง 

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  หญิงงาม 

นฤมล  (  Narumol  ,  Narumon  )  แปลว่า  หญิงงาม 

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม 

สิริบังอร  (  Siribangorn  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว 

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว 

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

วิทิตา  (  Witita  )  แปลว่า  ผู้คงแก่เรียน

วิทิตาภรณ์  (  Wititaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้รู้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม 

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก

สมร  (  Samorn  )  แปลว่า  นาง

สมรรัตน์  (  Samornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วไป 

สุดาภรณ์  (  Sudaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง 

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

ศศินาฏ  (  Sasinat  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ 

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,  งาม 

ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ศิริอร  (  Siriorn  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ 

สิริอร  (  Siriorn  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง , นางงาม 

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม 

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม 

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางงาม

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  นางงาม 

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ 

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ 

ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายแม่

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง 

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ