ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระอำ

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระอำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือหรือข้อเท้า

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน 

รำจวน  (  Ramjuon  )  แปลว่า  รัญจวน 

รำพัน  (  Rampan  )  แปลว่า  พูดถึง , พร่ำถึง

รำพึง  (  Rampung  )  แปลว่า  คิดถีง  ,  ใคร่ครวญ 

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  ต้นลำพู 

ลำเพา  (  Lampou  ,  Lampao  )  แปลว่า  งาม 

ลำแพน  (  Lampaen  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  ต้นลำแพน 

ลำยอง  (  Lamyong  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย

สำอาง  (  Sam-ang , Sam -arng  )  แปลว่า  งามสะอาด  ,  ทำให้งาม 

สำรวย  (  Samruoy  )  แปลว่า  สวย

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  ส่ง 

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใส

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  , ขจร

กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น

ขำ  (  Kham  )  แปลว่า  คมสัน  ,  ลี้ลับ  , ขบขัน 

คำ  (  Kam  )  แปลว่า  ทอง

คำนวณ  (  Kamnuon  )  แปลว่า  คิดเลข 

คำนวร  (  Kamnuon  )  แปลว่า  เหมาะ , ควร

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง

คำนูณ  (  Kamnoon  )  แปลว่า  คูณ

คำรณ  (  Kamron  )  แปลว่า  คำราม

คำรบ  (  Kamrob  )  แปลว่า  ครบ 

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง 

จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต 

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง 

จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ชาญ  ,  ว่องไว 

ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  เชี่ยวชาญ

ดำรง  (  Damrong  )  แปลว่า  รักษา  ,  ตั้งอยู่

ดำริ  (  Damri  )  แปลว่า  คิด

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ชูไว้ 

สำเริง  (  Samrerng  )  แปลว่า  รื่นเริง

สำราญ  (  Samran  )  แปลว่า  สบายใจ 

อำนาจ  (  Amnaj  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  สิทธิ 

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก

อำมฤต  (  Ammarit  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ