ชื่อที่ออกเสียงว่า พัน

     ชื่อที่ออกเสียงว่า พัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  วรรณ  ,  พัณณ ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง

สี  ,  แสง  ,  ชนิด  , เพศ , วัณณะ

พัลลภา  (  Panlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  , คนสนิท

ดาราพันธ์ุ  (  Darapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว 

ดาริกาพันธ์ุ  (  Darikapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

ประไพพันธ์ุ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

ประภาพันธ์ุ  (  Prapapan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย 

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

วรพรรณ  (  Worrapan  ,  Vorrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางงาม 

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  ,  Pimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  ,  Wimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

อาภาพันธ์ุ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งเชื้อสาย

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใสเป็นเงา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พัน  (  Pan  )  แปลว่า  วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย , วัดโดยรอบ

พันแสง  (  Pansaeng  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

พันเลิศ  (  Panlers  )  แปลว่า  เลิศยิ่ง 

พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  ผูก , มัด , ตรีง

พันธกานต์  (  Pantakan  )  แปลว่า  พันธะอันเป็นที่รัก

พันธ์ุ  (  Pan  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  วงศ์วาน

จิรพันธ์ุ  (  Jirapan  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน

ณัฐพันธ์ุ  (  Nattapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฏฐพันธ์ุ  (  Nattapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ธีรพันธ์ุ  (  Teerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ธิติพันธ์ุ  (  Titipan  )  แปลว่า  ความมั่นคงแห่งเชื้อสาย 

ฐิติพันธ์ุ  (  Titipan  )  แปลว่า  เชื้อสายดำรงอยู่

พีรพันธ์ุ  (  Peerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

ปิติพันธ์ุ  (  Pitipan  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย

พงศ์พันธ์ุ  (  Pongpan  )  แปลว่า  เชื้อสานวงศ์วาน  ,  ญาติพี่น้อง 

อมรพันธ์ุ  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน 

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก