ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

      ชื่อที่เกี่ยวกับ  ผู้เป็นที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ,  นางผู้เป็นที่รัก 

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ชไมกานต์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ 

ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง  ,  ดวงดาวอันเป็นที่รัก 

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นที่รัก 

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก 

ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  วันแห่งผู้เป็นที่รัก 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ความอิ่มเอิบแห่งผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก 

ศิริกานดา  (  Sirikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญอันเป็นที่รัก

สิริกานดา  (  Sirikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญอันเป็นที่รัก 

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ปรียาพร  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้ 

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก 

ปรียานุช   (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก 

ปรียามณี  (  Preeyamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

สิริปรียา  (  Siripreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญอันเป็นที่รัก 

ศิริปรียา  (  Siripreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญอันเป็นที่รัก

ปิยลดา  (  Piyalada  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก 

กานต์จรัส  (  Kanjaras  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง 

กานต์เทวัญ  (  Kantewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งหมู่เทพ

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

เชษฐกานต์  (  Chettakan  ,  Chestakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก 

ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งผู้เป็นที่รัก 

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

ทิวากานต์  (  Tiwakan  )  แปลว่า  วันแห่งผู้เป็นที่รัก 

ธนกานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก

ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก 

ปิติกานต์  (  Pitikan  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งผู้เป็นที่รัก 

ปิยะ  (  Piya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ปิยพงศ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก 

ปิยพงษ์  (  Piyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก 

ปิยณัฐ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก 

ปิยณัฏฐ์  (  PIyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก 

ปิยพัฒน์  (  Piyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

ปิยวัฒน์  (  Piyawat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

ปิยวรรษ  ( Piyawat  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก 

ปิยรัฐ  (  Piyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแว่นแคว้น 

ปิยลักษณ์  (  Piyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันเป็นที่รัก 

ปิยวนัส  (  Piyawanas  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์