ชื่อที่มีคำว่า พงศ์

    ชื่อที่มีคำว่า พงศ์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย 

พงศ์พันธ์ุ  (  Pongpan  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่อเนื่องมาจากวงศ์

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์ 

พงศ์โกมล  (  Pongkomol  ,  Pongkomon  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

พงศ์โกเมศ ( Pongkomes  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว 

พงศ์กนิษฐ์  (  Pongkanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง

พงศ์ขนิษฐ์  (  Pongkhanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง

พงศ์ทิวา  (  Pongtiwa  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย

พงศ์เทพ  (  Pongtep  )  แปลว่า  เชื้อสายเทวดา 

พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พงศ์พิทย์  (  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้ 

พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พงศ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้

เชษฐ์พงศ์  (  Chetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่

ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟุ้งไป

คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

ไชยพงศ์  (  Chaiyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญกว่า 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมั่นคง 

ทวีพงศ์  (  Taweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพิ่มขึ้น 

ทินพงศ์  (  Tinnapong  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

นทีพงศ์  (  Nateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่น้ำ 

นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเชื้อสาย

นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นิธิพงศ์  (  Nitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายขุมทรัพย์

บูรณพงศ์  (  Booranapong  )  แปลว่า  บูรณะเชื้อสาย  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย

พิเชฐพงศ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐยิ่ง

วนัสพงศ์  (  Wanaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า

อรุณพงศ์  (  Arunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเช้าตรู่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ