ชื่อที่มีคำว่า ศิ

    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศิวาภรณ์  (  Siwaporn)  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศิวาพร  (  Siwaporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองผู้เป็นมิ่งขวัญ  ,  ทองแห่งความงาม 

ศิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมื่งขวัญ 

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงาม 

ศิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงาม 

ศิริวิภา  (  Siriwipa  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงดงาม 

ศิริวิมล  (  Siriwimol  ,  Siriwimon  )  แปลว่า  มิ่งขวัญบริสุทธิ์ 

ศิริพิมล  (  Siripimol  ,  Siripimon  )  แปลว่า  มิ่งขวัญบริสุทธิ์ 

ศิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  มิ่งขวัญงาม 

ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความยินดี

ศิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นมิ่งขวัญ , ดอกไม้แห่งความงาม 

ศิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก

ศิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศิขร  (  Sikhorn  )  แปลว่า  ยอดเขา 

ศิขริน  (  Sikharin  )  แปลว่า  ภูเขา 

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  หิน 

ศิลาพงศ์  (  Silapong  )  แปลว่า  เชื้อสายหิน 

ศิลาพงษ์  (  Silapong  )  แปลว่า  เชื้อสายหิน 

ศิวะ (  Siwa  )  แปลว่า   พระอิศวร 

ศิระ  (  Sira  )  แปลว่า  ยอด 

ศิโรดม  (  Sirodom  )  แปลว่า  อวัยวะสูงสุด คือ ศีรษะ

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ , ความงาม ,  ความสง่า 

ศิริพงศ์  (  Siripong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิริพงษ์  (  Siripong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริวุฒิ  (  Siriwut  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความเจริญ

ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญอันเป็นที่รัก

ศิริพัฒน์  (  Siripat  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความเจริญ

ศิริภัสร์  (  Siripas  )  แปลว่า  มิ่งขวัญรุ่งเรือง 

ศิริภัทร์  (  Siripat  )  แปลว่า  มิ่งขวัญน่ารัก 

ศิริวัจน์  (  Siriwaj , Siriwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสุภาพ  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

ศิริวัฒน์  (  Siriwat  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความเจริญ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง