ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ น้ำ

     ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำ  (  Nam , Narm  )  แปลว่า  ของเหลวที่ใช้ดื่ม และ อุปโภคได้

น้ำทิพย์  (  Narmtip , Namtip  )  แปลว่า  น้ำวิเศษ

น้ำฝน  (  Narmfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า

น้ำค้าง  (  Narmkang  )  แปลว่า  น้ำที่เป็นละอองตกลงมาจากอากาศในเวลากลางคืน

น้ำนวล  (  Narmnuol , Narmnoun  )  แปลว่า  ผิวอันผุดผ่อง

น้ำผึ้ง  (  Narmphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง

น้ำหอม  (  Narmhom  )  แปลว่า  น้ำที่กลั่นจากเครื่องหอม

น้ำหวาน (  Narmwarn  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากอ้อย หรือ น้ำตาล หรือ จากรังผึ้ง

สายธาร  (  Saitan  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร 

สายชล  (  Saichon  ,  Saichol  )  แปลว่า  สายน้ำ

ธาราทิพย์  (  Taratip  ,  Tarathip  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา  ,  สายน้ำทิพย์ 

ทิพย์ธารา  (  Tiptara  ,  Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์ 

ธาราภรณ์  (  Taraporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายน้ำเป็นเครื่องประดับ

ธาราพร  (  Taraporn  )  แปลว่า  สายน้ำนำสุขมาให้ 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Thanthip  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา

ชลาทิพย์  (  Chalatip  ,  Chalathip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  สระ  , บ่อ  ,  ทะเล  , ปลา

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย 

หยาดพิรุณ  (  Yadpirun  )  แปลว่า  หยาดฝน

มัจฉา  (  Matcha  )  แปลว่า  ปลา 

มัศยา  (  Matsaya  )  แปลว่า  ปลา 

มัสยา  (  Matsaya  )  แปลว่า  ปลา 

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา 

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ 

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว 

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว 

นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ 

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว 

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว 

อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า  นางผู้ขึ้นจากน้ำอมฤต  (  นางฟ้า  ) 

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เหล้า  ,  เทวีแห่งเหล้า 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ชล  (  Chon  ,  Chol  )  แปลว่า  น้ำ 

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ,  ทะเล 

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล 

ชโลธร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ 

พงศ์นที  (  Pongnatee  )  แปลว่า  เชื้อสายแม่น้ำ

วารี  (  Waree  )  แปลว่า  น้ำ

นาวา  (  Nawa  )  แปลว่า  เรือ 

นาวี  (  Nawee  )  แปลว่า  เรือ 

ธนชล  (  Tanachon  ,  Tanachol  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์

ธนธาร  (  Tanatan  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์ 

สมุทร  (  Samut  )  แปลว่า  ทะเล

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน

วิรุณ  (  Wirun  )  แปลว่า  ฝน

วรุณ  (  Warun  )  แปลว่า  ฝน  ,  เทวดาแห่งฝน

กมล  (  Kamon  ,  Kamol  )  แปลว่า  บัว 

โกมล  (  Komon  ,  Komol  )  แปลว่า  บัว 

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง 

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว

ภุชงค์  (  Puchong  )  แปลว่า  นาค  . งู 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ