ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วย ธ ( ทอธง ) ส่งท้ายปีเก่า

   ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วย ทอธง  ( ธ ) มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida , Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาพร  (  Tidaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง , ดี , เลิศ 

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง 

ธัญญาพร  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

ธัญญาพรรณ  (  Tanyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี 

ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ 

ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์ 

ธาราพร  (  Taraporn  )  แปลว่า  สายน้ำนำสุขมาให้  ,  ลำธารนำสุขมาให้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี 

ธง  (  Tong  ,  Thong  )  แปลว่า  ผืนผ้าอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือ สามเหลี่ยม

ก็ได้แล้วแต่กรณี

ธงชัย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ธงไชย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงที่เจริญกว่า 

ธนพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนำสุขมาให้ 

ธนธร  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน 

ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า  เจ้าแห่งทรัพย์ 

ธเนศพงศ์  (  Tanespong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจ้าแห่งทรัพย์ 

ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน 

ธนาพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนำสุขมาให้ 

ธวัช  (  Tawach  ,  Tawat  )  แปลว่า  ธง

ธวัชชัย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ 

ธวัชไชย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงที่เจริญกว่า 

ธัช  (  Tach  ,  Thach  )  แปลว่า  ธง 

ธัชชัย  (  Tachchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ 

ธัชไชย  (  Tachchai  )  แปลว่า  ธงที่เจริญกว่า 

ธานิน  (  Tanin , Thanin  )  แปลว่า  เมือง 

ธานินทร์  (  Tanin , Thanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง 

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้ , ชูไว้ 

ธีระ  (  Teera  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ,  มั่นคง 

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ธีรเดช  (  Teeradech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ 

ธีรนนท์  (  Teeranon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี 

ธีรนันท์  (  Teeranan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี 

ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี 

ธีรวัจน์  (  Teerawat  ,  Teerawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์ 

ธีรวัฒน์  ( Teerawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ธีรภัทร์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก 

ธีรพัชร์  (  Teerapach  ,  Teerapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ธันวา  (  Tanwa  )  แปลว่า  ชื่อเดือนสุดท้ายของปีคือธันวาคม

ธันวากานต์  (  Tanwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนธันวา

ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย 

ธนูกานต์  (  Tanookan  )  แปลว่า  ธนูอันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ