ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

     ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ที่เขียนต่างกันนิดหน่อยแต่มีความหมาย

หรือ มีคำแปลเหมือนกัน เช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ 

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม 

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงรุ่น , สาว

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  นก 

ทัศนา  (  Tassana  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ,  ความเห็น

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน 

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  เที่ยง  , เสมอ  ,  ยั่งยืน 

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทน์  (  Jan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม 

จิตร์  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม 

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย 

ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  เด็กรุ่นหนุ่ม , หนุ่ม 

ทวิช  (  Tawich  )  แปลว่า  นก

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ,  ความเห็น 

ทิว  (  Tiw  )  แปลว่า  วัน 

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ,  เสมอ  ,  ยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์