ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น 

ศันสนีย์  (  Sansanee  )    แปลว่า  พึงชม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว 

สันต์  (  San  )  แปลว่า  เงียบ  ,  สงบ  ,  สงัด 

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันตืสุข  (  Santisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย

สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า  รูปร่างปานกลาง  ,  ชำนาญ  ,  แม่นยำ

สุขสันต์  (  Sukhsan  )  แปลว่า  ความสำราญ  ,  ความสนุก 

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  , คัด 

เสกสรร  (  Seksan  )  แปลว่า  เลือกทำหรือพูดเอาเอง

พงศ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย , คัดเชื้อสาย

พงษ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย ,  คัดเชื้อสาย

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง 

พงศ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

พงษ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

สังสรรค์  (  Sangsan  )  แปลว่า  การคบค้า  ,  วิสาสะ  ,  การรวมกัน

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ความตกลง  ,  ความระลึกได้

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  สุภาพ  ,  งาม  ,  ละมุนละม่อม

สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ชนะงาม

สัณห์ไชย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่างาม

พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า 

พนาสัณฑ์  (  Panasan  )  แปลว่า  ป่า 

วนาสัณฑ์  (  Wanasan  )  แปลว่า  ป่า

ศัล  (  San  )  แปลว่า  เปลือกไม้ 

ศัลย์  (  San  )  แปลว่า  ลูกศร  ,  ของมีปลายแหลม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง