ชื่อที่มีคำว่าวิภา

     ชื่อที่มีคำว่า วิภา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

วิภา  (  Wipa  , Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม ,  แสงสว่าง 

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )  แปลว่า  สว่าง 

วิภาสินี  (  Wipasinee  ,  Vipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาฉวี  (  Wipachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงดงาม

วิภาลดา  (  Wipalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงดงาม

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้ความงดงามอันเป็นที่รัก

วิภาเดือน  (  Wipaduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์สว่าง

วิภาดาว  (  Wipadao  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งดวงดาว

วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ 

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ

วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม

วิภาทิพย์  (  Wipatip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

ทิพย์วิภา  (  Tipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

สิริวิภา  (  Siriwipa , Sirivipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม 

ศศิวิภา  (  Sasiwipa  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

สุรวิภา  (  Surawipa  )  แปลว่า  รัศมีเทวดา 

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ