ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 2

     ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู่ชาย  ที่เขียนคล้ายกัน และมีความหมาย หรือ

 คำแปลที่เหมือนกัน  เช่น 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ผาณิตา  (  Phanitta  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล

พนิชา  (  Panitcha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม 

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์ 

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง 

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ทองคำ 

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทองคำ 

อมรา  (  Amara , Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล 

พนิช  (  Panich  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  พระจันทร์ 

สุนันท์  (  Sunan )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุปรีย์  (  Supree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  ทองคำ 

สุวรรณ  (  Suwan  )  แปลว่า  ทองคำ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน  ,  ไม่ตาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ