ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี 

จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม 

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม 

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก 

จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม 

จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่ 

จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่ 

จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้ 

จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม 

จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก 

จารุพัฒน์  (  Jarupat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม 

จารุวัฒน์  (  Jaruwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม 

จารึก  (  Jaruk  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้เที่ยวไป  ,  เขียน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์