ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาณิชา  (  Wanicha  ,  Vanicha  )  แปลว่า  แม่ค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชยา  (  Wanichaya  ,  Vanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า 

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วาณิช  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ 

วาณิชย์  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ 

วาทิต  (  Watit  ,  Vatit  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี 

วาทิน  (  Watin  ,  Vatin  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี 

วาที  (  Watee  ,  Vatee  )  แปลว่า  ผู้พูด 

วายุ  (  Wayu  ,  Vayu  )  แปลว่า  ลม  ,  อากาศ 

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ 

วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )  แปลว่า  ชื่อพระนารายณ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ