ชื่อที่มีคำว่า นี

    ชื่อที่มีคำว่า  นี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว

นลินี  (  Naliee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว

บรานี  (  Baranee  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  มาก  ,  ดังนี้

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลวามืด

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พ้ด

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม

ศกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

นีรกานต์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก

นีรกาญจน์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำทอง

นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า  น้ำเพชร

นีรนุช  (  Neeranuch  )  แปลว่า  น้องน้ำ

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้มีผิวขาว

สินีนาฏ  (  Sineenat  )  แปลว่า  นางงาม

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์  ,  เทวดาผู้หญิง

รัตนาสินี  (  Rattanasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น

ธานี  (  Tanee  )  แปลว่า  เมือง

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

เสนีย์  (  Senee  )  แปลว่า  จอมทัพ  ,  ผู้นำทัพ  

อัคนี  (  Akkanee  )  แปลว่า  ไฟ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ