ชื่อที่มีคำว่า ดา

    ชื่อที่มีคำว่า  ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดารากานต์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวอันเป็นที่รัก

ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว

พิมพ์ดารา  (  Pimfara  ) แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า   รูปดาว

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้

นัดดา  (  Natda  ,  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นัดดาวลี  (  Naddawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหลาน

นัดดารัตน์  (  Naddarat  )  แปลว่า  หลานผู้ประเสริฐ

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ปนัดดารัตน์  (  Panaddarat  )  แปลว่า  เหลนผู้ประเสริฐ

ปนัดดาวลี  (  Panaddawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเหลน

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว

พนิดาภรณ์  (  Panidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับหญิงสาว

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับหญิงสาว

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุลดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธาดา  (  Tada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ

ภาดา  (  Pada  )  แปลว่า  พี่ชายน้องชาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก